Ubezpieczenie zdrowotne – ile kosztuje, jak sprawdzić, gdzie wykupić?

Miejsce na Twoją reklamę

ubezpieczenie zdrowotne

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego, każdemu obywatelowi przysługuje prawo do korzystania z podstawowych świadczeń medycznych. W Polsce wyróżnia się ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe oraz dobrowolne. Brak ciągłości ubezpieczenia wiąże się jednak z określonymi konsekwencjami finansowymi oraz koniecznością uregulowania długu w NFZ.

Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dotyczy:

 • osób zatrudnionych na umowie o pracę
 • osób zarejestrowanych jako bezrobotne
 • uczniów
 • studentów
 • emerytów
 • rencistów

Zgodnie z obowiązującym prawem można dopisać do własnego ubezpieczenia członków rodziny, w tym małżonka i dziecko (do 18 roku życia, a jeżeli potomek kontynuuje naukę – do 26 lat.), a także dziadków i rodziców mieszkających w jednym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie dobrowolne przeznaczone jest natomiast dla osób, które nie mogą w żaden inny sposób uzyskać prawa do świadczeń, np.

 • niezarejestrowanych bezrobotnych
 • osób pracujących na podstawie umowy o dzieło
 • osób długotrwale niezdolnych do pracy

Opłacanie składane na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne nie jest obowiązkowe. W razie konieczności, zostanie im udzielona pomoc medyczna, jednak osoby nieubezpieczone muszą samodzielnie pokrywać wszelkie ewentualne koszty leczenia. Jeżeli natomiast zdecydują się na ubezpieczenie w przyszłości, zmuszone będą do zapłacenia kary za przerwę w ciągłości ubezpieczenia.

Jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne?

Prawo do świadczeń w ramach NFZ sprawdzić można za pomocą numeru PESEL, potwierdzając go w gabinecie lekarskim, przechodni lub szpitalu własnym dokumentem tożsamości. Weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego da się też sprawdzić bez wizyty w placówce medycznej – prawo do korzystania ze świadczeń sprawdzane jest bowiem za pomocą ogólnodostępnej platformy online.

System pozwalający na dokonanie błyskawicznej weryfikacji przez internet to eWUŚ, czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Informacje gromadzone w bazie są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu pozostają zgodne z danymi KURS oraz ZUS. System eWUŚ zawsze przedstawia aktualne informacje o prawie pacjenta do świadczeń. Aby uzyskać do niego dostęp, należy przejść na stronę ZUS i założyć konto. Po zalogowaniu wystarczy wybrać zakładkę “Ubezpieczony”oraz przejść do odnośnika “Ubezpieczenia i płatnicy”.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Opcja dobrowolnego opłacania NFZ przeznaczona jest dla osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to także tych obywateli, którzy nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez członków swoich rodzin. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość składki ustalona została na 9 proc. średnich zarobków miesięcznych. Indywidualne koszty ubezpieczenia zawsze pozostają zgodne z informacjami oficjalnymi, podawanymi co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku przerwy w ubezpieczeniu, naliczane są również opłaty dodatkowe:

 • od 3 miesięcy do roku – 20 proc. dochodów, opłata wpłacana w całości,
 • od roku do 2 lat – 50 proc. dochodów, opłata rozłożona na maks. 3 raty,
 • od 2 do 5 lat – 100 proc. dochodów, opłata rozłożona na maks. 6 rat,
 • od 5 do 10 lat – 150 proc. dochodów, opłata rozłożona na maks. 9 lat,
 • powyżej 10 lat – 200 proc. dochodów, opłata rozłożona na maks. 12 rat.

Dla przykładu, stawka za styczeń, luty oraz marzec 2019 r. wynosi miesięcznie minimum 456,43 zł.

Gdzie wykupić ubezpieczenie zdrowotne?

W przypadku braku zatrudnienia, utraty statusu bezrobotnego lub braku możliwości ponownego zarejestrowania się w UP, zdecydować można się na ubezpieczenie prywatne. Plusem tego rozwiązania jest możliwość uzyskania dostępu do szerszego zakresu usług, niż w przypadku ubezpieczenia standardowego. Koszt prywatnego ubezpieczenia prywatnego zależy przede wszystkim od ustaleń firmy ubezpieczeniowej, a także oferowanego przez nią pakietu. Nie bez znaczenia pozostaje limit dostępnych badań oraz świadczeń. Z reguły jednak wykupienie prywatnego ubezpieczenia wiąże się z wieloma korzyściami – m.in. brakiem uciążliwego, nierzadko wielomiesięcznego oczekiwania w kolejce na zwykłe badanie diagnostyczne. Biorąc pod uwagę konkurencyjne stawki, w wielu przypadkach warto rozważyć taką możliwość i zrezygnować z opłacania NFZ na rzecz prywatnych firm.

Udostępnij
Miejsce na Twoją reklamę